PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) jest organizacją pozarządową (nie nastawioną na zysk), zajmującą się promowaniem projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju w całej Polsce (poświęcając szczególną uwagę regionom postprzemysłowym).

Kalendarz wydarzeń 2015

Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania się z terminarzem wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego w 2015 roku.

01

Walne Zebranie Członków PLGBC

 • PDF

ZAWIADOMIENIE

O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO - „POLISH GREEN BUILDING COUNCIL (PLGBC)”

 

W WARSZAWIE

W DNIU 24 MARCA 2015 o godz. 15.00

 

Zarząd Stowarzyszenia POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO - „POLISH GREEN BUILDING COUNCIL (PLGBC)” na podstawie § 19 ust. 4 i 5 Statutu, niniejszym zawiadamia członków Stowarzyszenia, iż na dzień 24 marca 2015 o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej biurowca INTRACO, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, zwołuje się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

Jednocześnie informuje się, że osobami uprawnionymi do udziału w Walnym Zebraniu w imieniu członków Stowarzyszenia nie będących osobami fizycznymi są osoby fizyczne uprawnione do reprezentacji tych członków zgodnie z właściwymi przepisami.

Ponadto Zarząd wyjaśnia, iż każdy członek może uczestniczyć w Walnym Zebraniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie. Po przybyciu na Walne Zebranie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia członka na Walnym Zebraniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego członka i głosować odmiennie w imieniu swoich mocodawców.

Poniżej wzór pełnomocnictwa do wykorzystania. Pełnomocnictwo sporządzone nie na podstawie wzoru będzie uznane za ważne i skuteczne, jeżeli będzie spełniało wymogi przewidziane prawem.

Wzór pełnomocnictwa


Green Building Night: Zielony Najemca

 • PDF


Warszawa, 19 marca 2015

Restauracja Lif, Al. Niepodległości 80

godz. 18-21


Wdrożenie zrównoważonych rozwiązań to nie cały klucz do sukcesu – wiele inwestycji w zielony budynek wymaga stałej współpracy dewelopera i użytkowników. Sposoby zrównoważonego użytkowania, a także konsekwencje ich nie stosowania, może precyzować tzw. zielona umowa najmu. W Polsce nie ma jeszcze określonych standardów takiej umowy.

Aktywność najemców na polu zrównoważonego użytkowania budynków z pewnością pomaga zdobyć certyfikat, przedłużyć jego ważność lub po prostu z powodzeniem stosować rozwiązania według zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, społecznej i ekonomicznej, w budynku.

Serdecznie zapraszamy Państwa na wieczorne spotkanie poświęcone tej tematyce!


Kogo będziemy gościć podczas prezentacji i networkingu:

 • deweloperów
 • właścicieli budynków
 • producentów


18.00-19.00 Prezentacje: APA Innovative, JLL, kancelaria KKPW, Skanska Property Poland

19.00-21.00 Networking


O czym będziemy rozmawiać:

 • wpływ działań najemcy na całokształt projektu
 • dobra praktyka we współpracy z najemcą
 • kto powinien odpowiadać za organizację akcji dla najemców
 • z kim współpracować w kwestiach merytorycznych
 • przykłady różnych rozwiązań angażujących najemców
 • na czym się skupić, czego unikać
 • jak przeprowadzać rozmowy na temat zielonej umowy najmu i odpowiednio ją skonstruować
 • kwestie prawne
 • rozwiązania dla zrównoważonego budynku i wygody użytkowników
 • współpraca deweloperów z producentami – szkolenia dla najemców

RSVP:

Marta Szczepanik, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. +48 515 280 575

Rejestracja do 16 marca

Wstęp bezpłatny


SponsorzyPartnerzy
Konkurs 2015

 • PDF

PLGBC Green Building Awards

Ideą konkursu i przyznawanych w nim PLGBC Green Building Awards jest promocja nowoczesnych rozwiązań dla ekologicznego budownictwa. Pierwsza edycja miała miejsce w 2010 roku. W 2015 roku odbędzie się 4 edycja tego konkursu.

Jury ocenia zarówno najnowsze trendy architektoniczne wprowadzone w zgłaszanych do konkursu projektach oraz zrealizowanych budynkach, jak i ich adaptację do krajowych i światowych wymagań środowiskowych, stawianych przez świadomych użytkowników.
Dla inwestorów oraz projektantów, nagrody PLGBC Green Building Awards mają być wyróżnieniem ich wkładu w rozwój budownictwa zielonego w Polsce oraz wsparciem ich działań marketingowych.

Ogólne warunki konkursowe:

Konkurs na najlepsze zrealizowane budynki z certyfikatem oraz precertyfikatem  LEED, BREEAM  lub DGNB, na najlepsze ekologiczne budynki bez certyfikacji, konkurs na „zielone wnętrze” oraz konkurs na najlepsze ekologiczne projekty, jest czwartą edycją organizowaną przez PLGBC. Jego zadaniem jest szczególne wyróżnienie obiektów budowlanych oraz wnętrz, które wnoszą nadrzędne wartości w dziedzinie budownictwa zrównoważonego,  jednoczenie dbając o ciekawą formę architektoniczną, która stanowi godny naśladowania przykład projektowania, wykonywania oraz użytkowania budynków.

Konkurs obejmuje wyłącznie budynki oraz projekty znajdujące się na terytorium Polski.

Dodatkowo – po raz drugi – PLGBC wręczy nagrody w kategoriach:

„Green” Developer of the year, „Green” Architect of the year „Green” Product of the year wyróżniając w ten sposób osoby oraz podmioty gospodarcze, które swoim działaniem przyczyniły się w szczególny sposób do rozwoju zrównoważonego budownictwa w Polsce.

Dodatkowe informacje:

Konkurs jest ogólnodostępny – podzielony na część dla profesjonalistów oraz studentów.

Konkurs obejmuje budynki projektowane i zrealizowane na terenie Polski.

Konkurs nie wymaga żadnych opłat wstępnych czy też wcześniejszej REJESTRACJI !

Decyzją nowego Zarządu PLGBC, zwycięzcy poszczególnych kategorii będą publicznie ogłoszeni na jesień 2015 r. podczas PLGBC Green Building Symposium 2015. Zwycięzcy otrzymają dyplomy uznania oraz statuetki „PLGBC Green Building Awards”.

Zwycięskie prace będą umieszczone na stronie internetowej PLGBC, opublikowane w newsletterze PLGBC oraz w publikacjach Patronów Medialnych.

Link do informacji na temat prac konkursowych nagrodzonych w jednej z poprzednich edycji  http://www.plgbc.org.pl/aktualnoci-a-wydarzenia/konkurs-2012.html.

Terminy:

Zgłoszenia budynków, projektów i inicjatyw w poszczególnych kategoriach należy dokonać w formie elektronicznej – przesyłając część graficzną i opisową w formacie PDF mailem lub pocztą na płycie CD. Jednocześnie zgłoszenie należy dostarczyć w formie papierowej/na planszach.

Zgłoszenia w formie elektronicznej i papierowej powinny zawierać te same informacje.

Uwaga: dokładny termin zgłoszeń (będzie to prawdopodobnie koniec września) oraz data Sympozjum zostanie niebawem podana. Ufamy, że powiązanie konkursu na powrót z Sympozjum, w nowej odsłonie, spotka się z Państwa przychylnością.

Adres mailowy do zgłoszeń: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (większe pliki) i Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (zgłoszenia i pytania).

Adres pocztowy do zgłoszeń: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18c/2-18.

Forma zgłoszenia

Kategorie 1-7:

- opis projektu (według wymagań kategorii w której startuje) na formacie A4

- podstawowe informacje graficzne konieczne do zilustrowania projektu – rzuty, przekroje, wizualizacje/zdjęcia) na sztywnym podkładzie piankowym, format 50x70 cm (układ dowolny).

Kategorie 8-11:

- opis działań/inicjatywy na formacie A4

- dodatkowo można dołączyć część graficzną, na sztywnym podkładzie piankowym, format 50x70 cm (układ dowolny).


Więcej…